about-intro
about-intro

CHÚNG TÔI LÀ AI?

Chúng tôi là nhà tiên phong trong việc cung cấp giải pháp "all-in-one" - "một đối tác, trọn niềm tin" co Chủ Đầu Tư trong lĩnh vực Bất Động Sản, bắt đầu từ giai đoạn cố vấn tài chính; xây dựng chiến lược; tiếp cận và thực chiến trên thị trường; bảo trợ truyền thông và kết quả kinh doanh đến khi kết thúc Dự án.

Chúng tôi tạo ra sự khác biệt bằng cách tinh gọn bộ máy vận hành của Chủ Đầu Tư khi triển khai Dự án, tạo sóng thị trường bằng mạng lưới Sàn Giao Dịch liên kết hùng mạnh, chiếm lĩnh truyền thông bằng đội ngũ Sáng tạo ưu tú, chuyên nghiệp, xuất thân từ các Tập đoàn Đa quốc gia và các Tập đoàn Bất Động Sản hàng đầu Việt Nam. Nổi bật hơn, chúng tôi có nhân sự là các chuyên gia Tài chính hàng đầu thị trường, sẵn sàng cố vấn mọi bài toán đầu tưu và lợi nhuận của Chủ Đầu tư Dự án.

ĐIỀU GÌ KHẲNG ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA ZEAL TRÊN THỊ TRƯỜNG?

0+

Kinh nghiệm trong ngành Bất Động Sản

0+

Sàn Giao Dịch liên kết

0+

Nhân viên kinh doanh trực thuộc sàn

TESTIMONIALS

Perfect coding, flexible and great support!

“Perfect coding, flexible and great support! These guys respond in a second. I already have 2 website’s running UDesign and still recommend this theme to a lot of clients. This one won’t end with 2 website’s for me!”

Jipbasket Andro

avatar
Quote

We make awesome theme even for the beginner with great flexibility and customizability. Great for all purposes.

Richars GarretUDesign / Creative Director
By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree